volver

vull rebre les sèries de rapidesa de càlcul d'El quinzet

Aquest material té com a objectiu que l’alumnat pugui memoritzar les operacions bàsiques al llarg de l’Educació Primària.

Les activitats de memorització actuals són molt diferents de les que feien servir els nostre pares i mares a l’escola. Fa solament vint anys, els escolars, a més d’automatitzar operacions bàsiques a l’escola, en sortir al carrer les utilitzaven amb una certa freqüència, per exemple, utilitzaven sovint bitllets i monedes. Actualment els nens només fan càlculs complexos a l’escola, i els càlculs numèrics que duen a terme en la seva vida quotidiana són molt senzills.


Així doncs, cal que incorporem als nostres processos didàctics nous exercicis de càlcul mental automàtic que serveixin per pal·liar els dèficits de càlcul actuals; en definitiva, necessitem una mena d’«aeròbic» de càlcul mental, perquè els alumnes automatitzin les operacions aritmètiques elementals.

Al llarg de l’Educació Primària i d’una bona part de la Secundària, els alumnes han d’haver assolit els objectius següents:
• Tenir automatitzades les sumes i restes amb nombres de l’1 al 20, és a dir, que pertanyin a les dues primeres desenes.
• Tenir automatitzades les taules de multiplicar fins la taula del dotze.

sobre
Rapidesa de càlcul
INSTRUCCIONS